Продукти

МАТЕРИАЛИ

Нашата фирма произвежда два вида материали: базалт и еукор.

Първият, по-често произвеждан материал, е летият базалт. Той се получава от суровина, уникална по своя състав. От разтопения базалт, характерен с отличните си качества, особено със своята абразивна и химическа устойчивост, ние произвеждаме голям асортимент продукти с широко приложение.

Вторият материал, който предлагаме, носи търговското наименование еукор. Той също притежава отлични свойства, устойчив е на високи температури и се използва изключително в промишлени процеси, например като абразивноустойчива защитна вътрешна облицовка.

БАЗАЛТ

Базалтът е естествен материал /камък/, принадлежащ към материали, чиято трайност превишава не само векове, но и хилядолетия.

През 20-ти век, с развитието на петрургията /преработката на неметални руди чрез разтапяне и отливане/, той намира много по-широко приложение в индустрията и строителство.

Базалтът се разтапя в шахтова пещ, нагрявана с природен газ, при приблизителна температура от около 1280 ° C. При температура 1200 ° C базалтът се отлива в пясъчни или метални форми, откъдето след изваждане се съхранява 16-21 часа в охлаждащи тунелни пещи, докато се охлади . Там той рекристализира и придобива крайните си качества.

УПОТРЕБА

Летият базалт намира изключително широко приложение и поради това може да бъде открит под различни форми, практически във всички индустриални сектори. Освен това можете да го откриете и в областта на интериорния дизайн, където се използват неговия нетрадиционен външен вид и отлични качества.

ОСНОВНИ ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА НА БАЗАЛТА

Сила на натиск мин. 300-450 MPa (CSN EN 993-5)

Твърдост по Моос мин. 8-ма степен CSN EN 101)

Употреба до 400 ° C

Висока химическа устойчивост

Износване /изтъркване/ с макс. загуба 5 cm3/50 cm2 (DIN 28062, 52108)

Абразивна устойчивост с макс. загуба 110 mm3 (CSN EN ISO 10545-6)

Абсорбция 0 % (CSN EN ISO 10545-3)

Устойчивост на замръзване

Устойчивост на резки температурни изменения 150° C

Сила на огъване мин. 45 MPa (CSN EN 993-6)

Обемна маса 2900-3000 kg.m-3 (CSN EN 993-1)

ПРОДУКТИ

Броят на продуктите от лят базалт, които предлагаме, непрекъснато нараства, като това е резултат не само на нашето развитие, но и на изискванията на клиентите ни.

ОСНОВНИ ГРУПИ ПРОДУКТИ, ПРОИЗВЕЖДАНИ ОТ ЛЯТ БАЗАЛТ

• Подови настилки

• Тръби

• Колена

• Редуктори, T-образни елементи, Y-образни елементи

• Специални /нестандартни/ отливки

• Улеи от разрязани тръби

• Радиални елементи

• Канализационни улеи, тръби, тухли

• Тръби за безизкопна технология

• IN LINE тръби

ЕУКОР

Еукорът е материал, получен от топене на определени суровини в електродъгови пещи при температура, надвишаваща 2000 ° C, последвано от кристализация на материала, след което разтопеният материал се отлива в пясъчни форми. Крайният продукт е алуминиево-циркониев силикат, съставен от корунд, баделит и стъклофаза.

Еукорът притежава отлични свойства, най-вече твърдост, устойчивост на високи температури и на химическа корозия.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ ЕУКОР

Благодарение на голямата си твърдост, еукорът намира приложение при условия на изключително тежки абразивни натоварвания, като например: при пневматичен транспорт на кварцов пясък и шлака – главно в коленните секции. Използва се така също и за облицовка на сепаратори, спираловидни улеи, драглайн транспортьори, бетоносмесители, смесители и др.

Голямата му температурна устойчивост позволява употребата на еукор за зидането на пещи за стъкло над нивото на разтапяне, специални елементи за облицовка на стени на пещи и самите пещи, специални елементи за регенеративни камери, коксови платформи /coke-oven platforms/ и др. Интересна възможност е употребата на еукор в сепаратори за летлива пепел с висока входяща температура, където всички посочени свойства, включително и химическата му устойчивост, могат да се използват.

ОСНОВНИ ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА НА ЕУКОРА

Сила на натиск мин. 300 MPa (CSN EN 993-5)

Твърдост по Моос мин. 9-та степен (CSN EN 101)

Продължителна употреба при температура от 1000°C, краткотрайна – до 1100°C

Висока химическа устойчивост

Абразивна устойчивост с макс. намаляване 30 mm3 (CSN EN ISO 10545-6)

Действителна шупливост /порьозност/ 10 % (CSN EN 993-1)

Устойчивост на резки температурни изменения мин. 20 цикъла 950/20°C (DIN 51068-1)

Устойчивост на огъване мин. 50 MPa (CSN EN 993-6)

Обемна маса 3500 kg.m-3 (CSN EN 993-1)

ПРОДУКТИ

ЕУТИТ произвежда от еукор следните продукти: отливки за вътрешно облицоване на тръбопроводи, плоски плочи, радиални плочи, специални елементи по поръчка за облицовка на стоманени кожуси, съгласно чертежите и документацията, предоставени от клиентите.

В допълнение, еукорът е основен материал за производството на сложни отливки за нуждите на стъкларски предприятия, металургични заводи, електро- и топлоцентрали и др.

ОСНОВНИ ГРУПИ ПРОДУКТИ ОТ ЕУКОР

• Плочи

• Радиални елементи

• Тръби

• Колена

• Редуктори, T-образни елементи, Y-образни елементи

• Специални /нестандартни/ елементи


Eutit
16.07.2024, 05:05:33