Продукти

Колена за защитни прагове

Затворени базалтови колена за байпаси в защитни прагове. От двете страни на коляното са монтирани блокировки, като от едната страна е формирана чрез изместване на базалтовата вложката „навън”, а от другата чрез изместване „навътре”. Изместването е 20мм. Обикновено колената се правят с размери, посочени в таблицата според стандарта. При поискване обаче можем да произвеждаме колена и с други размери.

JsРадиусЪгълkg/pcs.
400100045180,0

Графики/Чертежи


Eutit
13.06.2024, 08:20:21