Продукти

ТРЪБИ

Десетилетия наред базалтът и еукорът осигуряват защита на стоманените конструкции от износване и стават все по-актуални, поради непрестанно растящите цени на стоманата. Продуктите от базалт и еукор намират голямо приложение като абразивно устойчиви вътрешни облицовки за тръби.

Вътрешните облицовки от БАЗАЛТ са изключително подходящи при хидравлично транспортиране на силно абразивни материали и утайки. Могат да се използват при пневматично транспортиране с максимална скорост до 22 м/с и максимална температура до 400°C в топло- и електроцентрали, мини, при транспортиране на различни абразивни и химически материали и т.н. Специалните базалтови отливки – колена, редуктори, T-образни елементи, Y-образни елементи, циклони и т.н. – замениха компонентите от високолегирани стомани и увеличиха живота на оборудването от 5 до 20 пъти.

Вътрешните облицовки от ЕУКОР са подходящи при пневматични тръбопроводи, които са по-натоварени откъм скорост (до 30 м/с) и температура ( до 1000 °C).

Препоръчителната комбинация в тръбопроводните мрежи е следната:

- за прави участъци се използват тръби с вътрешна облицовка от базалт;

- за колена, гасителни елементи* и други детайли се използват тръби с вътрешна облицовка от еукор.


Тръби

Тръби

Тръби

Тръби

*Гасителен елемент = елемент с минимална дължина 1 метър зад коляното. Място, където има турбуленция и тръбопроводите се износват най-често.

Нашата фирма може да достави тръбна окомплектовка за бункери, конвейри, бетонобъркачки, шлюзове, улейни съоръжения и др. Фирмата доставя и стоманено оборудване с външно антикорозионно покритие по спецификация на производителя или по изисквания на клиента.

Фирмата производител гарантира, че всички продукти са произведени със задължителните характеристики и схеми и отговарят на техническите условия, договорени с клиентите.


Eutit
16.07.2024, 07:04:07