Продукти

Улеи за яйцевидни канали с размери b:h = 2:3 – CN

Канализационни фундаментни плочи-улеи по стандарт CN за конструиране на овални улеи /в съответствие с CSN 75 6101/.

Наименованиеb/hAVRLkg/Pcs.
CN 0 1500/750424,5265125412,529,5
CN I 1600/900470,7265150412,530,5
CN II 1700/1050579,9350175352,032,5
CN III 1800/1200662,7400200308,032,0
CN IV 1900/1350825,0 *583,9 *225352,049,5

Графики/Чертежи


Eutit
16.07.2024, 05:21:40