Продукти

Улеи и други елементи

Улеите, изградени от фундаментни плочи, странични, радиални и други елементи намаляват абразивните ефекти на отпадъчните води, а така също и на транспортираните неорганични частици с различни размери.

Успоредно с това, те са много по-малко на брой в сравнение с тухлената зидария, където и фугите /съответно и контактът с вътрешността на канала/ са много повече. Следователно, не съществува риск от ерозия на фугите, проникване на отпадъчни води в зидарията и зад зиданата задна страна, възникващи от използването на обща тухлена зидария.

За разлика от конкурентните материали, летият базалт се отличава със значително по-висока абразивна устойчивост.

За залепяне на елементите от лят базалт в канализационните системи Ви препоръчваме употребата на специално създадения EUFIX S.


Eutit
16.07.2024, 05:08:14