Продукти

Тръби за защитни прагове

Затворени базалтови тръби за байпаси в защитни прагове. От двете страни на тръбата са монтирани блокировки, като от едната страна е формирана чрез изместване на базалтовата вложката „навън”, а от другата чрез изместване „навътре”. Изместването е 20мм. Обикновено ние проивеждаме елементи с диаметър 400мм, но нямаме проблем да работим с различни размери.

JsДължинаkg/pcs.
4001000150,0

Графики/Чертежи


Eutit
19.05.2024, 04:28:59